MARIKA LILLIEHÖÖK HENNIX - SKULPTÖR KRO

Molnsätra Entreprenader

Arbete med modellskiss till stenutställning Molnsätra entreprenader

      

 

 

 

 

Stenutställningen klar